SALG I ØJENHØJDE

Små virksomheder og iværksættere har som regel godt styr på deres produkter og ydelser, men når det kommer til salg har de ofte brug for hjælp. Salg er en vital faktor, der binder virksomheder, produkter og kunder sammen. Men hvor skal man starte? Det starter med en solid salgsstrategi, der tager udgangspunkt i den enkelte forretnings unikke virkelighed. Salgsstrategiens endelige formål er at øge omsætningen, ved at identificere og forfølge uudnyttet potentiale på den bedst mulige måde.

Velkommen til RED consulting

SALGSSTRATEGI

Har jeres virksomhed en salgsstrategi? En salgsstrategi er en skræddersyet plan for, hvordan I kan øge omsætningen igennem en målrettet salgs- og marketingsindsats. Strategien bygger på en grundig forståelse af hvad I tilbyder, hvem I tilbyder det til og hvordan I bedst muligt når ud til dem. RED consulting formulerer, i samarbejde med jeres ledelse, en effektiv salgsstrategi og støtter op om den efterfølgende eksekvering. Vi undlader at anvende avancerede teorier og akademiske termer, og arbejder i stedet logisk, handlingsorienteret og i et sprog alle kan forstå. Strategiarbejdet er inddelt i 3 lige vigtige faser:

Analyse

To skridt tilbage kan i virkeligheden være to skridt frem. I analysefasen skabes et overblik igennem en grundig forståelse af jeres virksomhed. Det skal vi bruge til at definere jeres målgrupper, kortlægge jeres styrker og svagheder og spotte uudnyttet potentiale. Det betyder at vi skal tilsidesætte følelserne og være objektive, og sikre at vi arbejder med valide data.

Positionering

Taktik er at gøre det man kan, med det man har. I positioneringsfasen handler det om at finde frem til de konkrete handllinger der skal til for at positionere jer bedst muligt overfor jeres målgrupper. Ambitionerne må godt være store, men de skal matche de ressourcer I har til rådighed. Det betyder at vi skal prioritere og teste, at vi er i stand til at løfte opgaven.

Eksekvering

Walk the talk. I eksekveringsfasen fører vi planen ud i livet. Vi sætter realistiske mål, definerer roller og ansvar, planlægger aktiviteter og laver aftaler. Det er alfa og omega, at der sættes handling bag ordene og at aftaler holdes. Det betyder løbende og struktureret opfølgning, ved hjælp af styringsværktøjer og coaching.

REKRUTTERING

Leder I efter en sælger eller salgschef til jeres virksomhed? For at udnytte jeres vækstpotentiale optimalt og undgå dyre fejlansættelser, er det vigtigt at I ansætter den rette person til jobbet. Der er mange forskellige salgsprofiler i markedet, og det er svært at gennemskue hvem der har evnerne til at styrke lige netop jeres forretning. For at finde den rette person, er der adskillige faktorer der skal gå op i en højere enhed. Lad derfor en erfaren sælger finde din næste sælger. Med over 18 års erfaring i faget og et omfattende netværk, er RED consulting klar til at finde jeres næste kollega.

INSPIRATION

VIBE JOHANSSON

Mit forløb med RED har været intet mindre end altafgørende for min virksomhed. Før jeg startede mit forløb med RED, var salg noget jeg helst undgik og havde nedprioriteret i lang tid. Samarbejdet med RED har været med til at rette et meget fornødent fokus på salg og også på forretning generelt. Derudover har det givet mig det personlige boost, der nu gør det muligt for mig at tage sagen i egen hånd og med selvtillid fokusere på væksten i min virksomhed!


Vibe Johansson, Designer


PLEXIFOREST

Det bedste RED har givet mig er en fast form at arbejde efter. Det har gjort mig mere effektiv og målrettet, og frataget mig for en masse unødvendig stres og overspringshandlinger. I og med at det er RED der sætter dagsordenen, har jeg fået et mere upersonligt og distanceret forhold til mit produkt, hvilket har gjort mig mere frygtløs og mere professionel. Nu har jeg fokus, og ikke mindst troen på at jeg når mine mål.


Marie Gjessing, Designer


SLOWMOTION FX

Vi var vanvittig klar og sultne efter at gennemgå en forandring inden strategiforløbet med RED startede, men vi anede ikke hvor langt det ville flytte og udvikle os. RED har ændret vores syn på dét at drive virksomhed. Han fandt, sammen med os, nerven i firmaets styrker, belyste vores udfordringer og spottede potentialet i os og vores marked. RED har formået at gøre det vi syntes var det ‘ubehagelige’ ved salg og marketing til rent faktisk at være sjovt. F.eks. blev vi meget mere komfortable i at opsøge nye kunder og fortælle om os selv. Han har boostet vores selvtillid og givet os værktøjerne og instillingen til at styre firmaets fremtid. Vi vil til enhver tid stærkt anbefale RED!


Ian Bach og Tine Nikali, Founders


NIYA CONCEPT

Vi, som nystartet virksomhed, havde i høj grad brug for at afklare flere områder indenfor salg og marketing. Som iværksætter havde vi udviklet produkter og fundet et marked, men endte med for mange løse kundeaftaler. Det blev tydeligt at vi skulle bruge professionel hjælp. Den hjælp og professionelle tilgang fik vi fuldt ud igennem RED consulting. RED har overrasket positivt ved hvert møde og sørget for, tydeligt, omhyggeligt og med en rolig personlighed at klarlægge og gennemgå de enkelte faser i strategien, så det dannede en helhed vi kan omsætte til handling. RED opfanger og fornemmer hurtigt mulighederne i et kaos, og det har virkelig været imponerende at se hvorledes alle virksomhedens forskellige ingredienser, i den nystartede fase, nu er formet til en strategi med detaljer som giver mening for virksomheden selv og dens kunder.


Dean Chehalfi, CEO


OM RED CONSULTING

I am RED

Jeg har arbejdet med salg, marketing og ledelse i mange år, men har valgt at dedikere mig til at hjælpe små virksomheder og iværksættere med enten at komme igang med salg eller blive bedre til det.

Det er vigtigt at forstå først

Der er ikke to virksomheder der er ens. Jeg bygger derfor min rådgivning på en grundig forståelse af den enkelte virksomheds situation og det marked den opererer i. Derfor går jeg meget op i at stille de rigtige spørgsmål, lytte og holde et åbent sind.

Ingen handling. Ingen resultater

En plan uden handling er værdiløs. Derfor spiller jeg en aktiv rolle i eksekveringsfasen. Men det kan være udfordrende for ledere og medarbejdere at ændre adfærd, hvorfor jeg er opmærksom på at understøtte de mentale processer med aktiv mentoring og coaching.

KONTAKT

  • RED consulting
    Hejrevej 30, 3
    2400 KBH NV
    CVR: 26576202
  • Tag endelig kontakt. Jeg kigger meget gerne forbi til en uforpligtende dialog om hvad jeg kan gøre for jeres virksomhed.

Copyright © 2014 RED consulting